Print Friendly, PDF & Email

Toepassingsgebied

Coalescentieafscheiders en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast bij automobielbedrijven, tankstations, voertuigwasplaatsen, parkeerterreinen, laad- en losplaatsen of andere bedrijfslocaties waar lichte minerale vloeistoffen vrij kunnen komen.

Een coalescentiefilterpakket dient toegepast te worden wanneer effluent geloosd wordt op het oppervlaktewater of een extra hoog rendement gewenst is.

Coalescentieafscheiders

VOOR LICHTE MINERALE VLOEISTOFFEN
(RESTOLIEGEHALTE < 5 mg/l)

Productomschrijving

ESEP gewapend betonnen integraal coalescentieafscheider voor lichte minerale vloeistoffen met geintegreerd slibvanggedeelte, series KMCI 7000, PA-KMCI 7000 en BPA-KMCI 7000 of  zonder geintegreerd slibvanggedeelte, series KMC 8000, PA-KMC 8000 of BPA-KMC 8000.
De coalescentieafscheider kan voorzien worden van een olielaagdikte- en / of hoog niveau alarmeringssysteem waardoor u een tijdige melding krijgt dat de olieafscheider zijn opslagcapaciteit heeft bereikt.
De olieafscheiders zijn standaard verkrijgbaar in de capaciteiten 3 t/m 120 l/s. Grotere/kleinere capaciteiten op aanvraag. De betonnen afdekplaat is ofwel vloeistofdicht voorgemonteerd op de onderbak zodat het als één geheel geleverd wordt, ofwel middels een vloeistofdichte rubberdichting te stellen.

Kwaliteit

Optioneel inwendig bekleed met ingestorte HDPE lining, getest door KIWA tegen weerstand chemicaliën volgens NEN-EN 858 – BRL 5251. Rendement en hydraulische werking getest volgens NEN-EN 858, voorzien van stankslot aan de toevoerzijde, grofvuilrooster aan de uitlaat slibvanggedeelte en automatisch werkende HDPE vlotterinstallatie aan de uitlaatzijde, LGA keuringsrapportnr. 4950177-14. Geconstrueerd, berekend tegen opdrijven en statische belastingen conform NEN-EN 858 – BRL 5251, beton kwaliteit NEN-EN 206 en NEN-EN 8005, minimaal C35/45 milieuklasse XA3. Mangat afdekking gietijzer-beton combinatie volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN of klasse D 400 kN wieldruk.

Downloads

Folder
Productbladen

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken