Print Friendly, PDF & Email

Toepassingsgebied

Bypass systemen worden toegepast bij grote parkeerterreinen, laadkuilen, opstelplaatsen en industrieterreinen waar veel regenwater kan afstromen en tegelijkertijd de kans op vervuild afvalwater gering is.

Bij normale regenval stroomt al het hemelwater via de afscheider-combinatie. Bij extreme regenval stroomt het overtollige water via de bypass, welke is voorzien van een oliedoorstroombeveiliging. Vervuilingen op een terrein stromen doorgaans mee met de eerste waterstroom en worden altijd door de afscheidercombinatie behandeld.

Bypass-systemen

BYPASS-SYSTEEM

Productomschrijving

Er zijn twee bypass-systemen te onderscheiden. Het ESEP separaat bypass-systeem bestaat uit een gewapend betonnen slibvangput, gewapend betonnen bypassput welke is voorzien van een oliedoorstroombeveiliging in de overstort, gewapend betonnen olieafscheider eventueel voorzien van een coalescentie filter pakket en een controle/monsternameput. Het separate bypass-systeem is verkrijgbaar met diverse capaciteiten afhankelijk van terreingrootte.
Het ESEP integrale bypass-systeem bestaat uit een hoogwaardige betonnen geprefabriceerde geïntegreerde olieafscheider met ingebouwde bypass.

Kwaliteit

Inwendige oppervlaktebehandeling door HDPE-lining (separaat) of tweecomponenten epoxycoating (integraal). Capaciteit berekend, gedimensioneerd en beproefd volgens NEN-EN 858. Betonkwaliteit conform NEN-EN 206 en NEN 8005 milieuklasse XA3.Mangat afdekking bestaat uit een gietijzeren deksel volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN of een gietijzer-beton combinatie klasse D 400 kN wieldruk.

Downloads

Folder
Productbladen

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken