Print Friendly, PDF & Email

Toepassingsgebied

Een bodemsanering installatie wordt daar toegepast waar een bodemverontreiniging door lichte minerale vloeistoffen heeft plaatsgevonden. ESEP heeft verscheidene maatwerkoplossingen om vervuild water afkomstig van bodemsaneringen te kunnen behandelen. Voor meer informatie en advies gelieve contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

bodemsanering

PRINCIPEOPSTELLING

Productomschrijving

ESEP bodemsaneringinstallatie bestaat uit drie compartimenten. Het eerste compartiment heeft als functie het afscheiden van eventueel meegepompt zand en slib, Het tweede compartiment scheidt de vrije lichte minerale vloeistoffen af en het derde compartiment dient gevuld te worden met actief kool om de laatste resten en geëmulgeerde lichte minerale vloeistoffen uit de waterstroom af te scheiden.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken