Print Friendly, PDF & Email

Toepassingsgebied

Het vacuüm spoelsysteem is geschikt voor het schoonmaken van buffersystemen en rioleringen waar, nadat een storm heeft plaats-gevonden, sedimentatie achter is gebleven. Hierdoor vermindert de kans op verstopping en stank.

MF-animatie-def-01

Werking van vacuum spoelsysteem

Productomschrijving

ESEP “vacuüm spoelsysteem”, type MF, voor het schoonmaken van sedimentatie door stormen in buffersystemen en rioleringen. Het vacuüm spoelsysteem bestaat uit een spoelwaterreservoir, een membraanventiel, een sifonvormige uitlaat en een vacuümpomp. Tijdens een storm komt een combinatie van regenwater en rioolwater in de opslagkamer. Als dit een bepaald niveau bereikt, zal de vacuüm pomp water opslaan totdat het maximale niveau in de spoelkamer bereikt is. Wanneer de storm weer gaat liggen zal de opslagkamer leeglopen en blijft er slib en ander vuil achter. Het niveau in de spoelkamer wordt door een vacuüm in stand gehouden. Zodra de tank leeg is wordt het vacuüm verbroken en stroomt het water uit de spoelkamer. Dit creëert een golf die de vervuiling uit het systeem spoelt.

Kwaliteit

Krachtige spoeling met door vacuüm in stand gehouden waterkolom. Maximale benutting van potentiële energie van de waterkolom voor het spoelen. Onbelemmerde uitstroming van het spoelwater. Geen RVS mechanische onderdelen in het riool aanwezig, waardoor veilig onderhoud mogelijk is zonder het betreden van het riool. Spoelt riolen tot 1 km met minimaal verval.

Downloads

Productbladen

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken