Print Friendly, PDF & Email

Toepassingsgebied

De debietbegrenzer type SWDS is uiterst geschikt als debietbegrenzer voor bufferbekkens, overstortbekkens, gecombineerde en regenwater rioolstelsels, industriële lozing en open watergangen. Tevens dient het als een goede begrenzer voor afscheiders en industriële waterzuiveringen.

Swds-1 – kopie

VLOTTERGESTUURDE DEBIETBEGRENZER

SERIE SWDS

Productomschrijving

ESEP vlotter gestuurde debietbegrenzer, serie EVD, bestaat uit een steunplaat met doorvoeropening en schuifplaat met vlotter. Wanneer het waterniveau zal stijgen, zal ook de vlotter gaan drijven en daardoor de doorvoer gaan verkleinen. Op die manier zal bij elk waterniveau de capaciteit hetzelfde zijn. Met name in situatie waar een zeer accurate bepaling van het maximale debiet belangrijk is biedt de vlotter gestuurde debietbegrenzer een goede oplossing.

Kwaliteit

Verbruikt geen energie. De constructie is corrosie vrij. Heeft een 100% accurate debietbepaling binnen het design gebied. Gemakkelijk en snel te installeren. Minimaal onderhoud. Het materiaal is RVS AISI 304, of optioneel RVS AISI 316.

Downloads

Gebruikers en Installatiehandleiding

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken