Print Friendly, PDF & Email

Toepassingsgebied

Infiltratie-units worden gebruikt om (regen)water te infiltreren in de bodem. Dit wordt veelal toegepast om uitdroging van de bodem te voorkomen. Dit geschiedt vooral bij gebieden waar veel gebouwen aanwezig zijn. Wanneer daar al het regenwater via de riolering wordt afgevoerd droogt de bodem uit. Dit kan voorkomen worden door het toepassen van infiltratie systemen. Ook wordt dit toegepast (bijvoorbeeld achter minizuiveringen) op die plaats waar geen lozing op het riool of oppervlaktewater mogelijk is.

Infiltratie–units

INFILTRATIE-UNIT

Productomschrijving

ESEP infiltratie-unit ten behoeve van regenwaterinfiltratie in de bodem. De infiltratie-unit is opgebouwd uit optimaal waterdoorlatende wanden en conische kolommen waardoor een hoge druksterkte wordt gerealiseerd. De units zijn onderling te verbinden, het aantal dient te worden afgesteld op het aan te sluiten oppervlak. De units dienen omhuld te worden door een geotextielweefsel type PE180, dit dient voor het zanddicht houden van de units. Wanneer er kleine oppervlakten worden afgekoppeld kan de unit ook geprefabriceerd worden aangeleverd, voorzien van een geotextiel en aansluitingen.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken