Print Friendly, PDF & Email

Toepassingsgebied

Het IBA klasse II afvalwaterzuiveringsstation is bedoeld voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater, daar waar geen aansluiting op gemeentelijke riolering mogelijk is. Indien geen hogere zuiveringsgraad dan klasse II is vereist, mag, na filtering in deze put, het afvalwater geloosd worden op oppervlakte water.

IBA’S

INDIVIDUELE BEHANDELING AFVALWATER (IBA)

KLASSE II

Productomschrijving

ESEP gewapend betonnen “IBA-afvalwaterzuiveringsstation”. Voorzien van voorbezinkingscompartiment, bioreactor met tijdsinterval gestuurde beluchting en nabezinkingscompartiment. Enkel het huishoudelijk afvalwater mag naar de installatie worden afgevoerd. Standaard enkel geschikt voor loopverkeer.

Kwaliteit

Berekend, gedimensioneerd en geconstrueerd conform Europese norm NEN-EN 12566 Alle materialen zijn CE-gekeurd. Betonkwaliteit conform NEN-EN 206 en NEN 8005, minimaal C35/45 milieuklasse XC2.

Zuiveringsprestaties:
BOD < 25 mg/l O2
COD < 125 mg/l O2
Zwevende stoffen < 30 mg/l

Optioneel, indien sprake van verkeersbelasting, verzwaard betondek 125 kN met mangat afdekking: gietijzeren deksel volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN, of gietijzer beton combinatie klasse D 400 kN wieldruk.

 

Op aanvraag zijn eveneens klasse IIIA en klasse IIIB IBA’s beschikbaar indien een nog hoger rendement vereist is bij lozing in kwetsbare natuurgebieden.

Downloads

Gebruikers en Installatiehandleiding

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken