Print Friendly, PDF & Email

Toepassingsgebied

Waswaterrecyclingsystemen worden veelal toegepast bij wasstraten waarbij men een hoog watergebruik heeft. D.m.v een waswaterrecyclingsysteem zal er op het watergebruik worden bespaard waardoor de investering snel terugverdiend zal worden. Voor meer informatie en advies gelieve contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Waswater-recyclingsystemen

VOOR VOERTUIGWASSTRATEN

Productomschrijving

ESEP waswaterrecyclingsysteem bestaat uit een gewapend betonnen slibafscheider gecombineerd met een gewapend betonnen olieafscheider, eventueel voorzien van een coalescentiefilterpakket bij lozing op het oppervlaktewater, controle/monsternameput en gewapend betonnen bufferput. Mogelijk wordt nog een nazuiveringsinstallatie geplaatst. Door combinatie van verscheidene zuiveringstechnieken kan afvalwater tot 95% worden hergebruikt.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken