Print Friendly, PDF & Email

Toepassingsgebied

Door het gebruik van de meetput kunnen niet alleen metingen m.b.t. kwaliteit uitgevoerd worden maar ook metingen m.b.t. kwantiteit. Meetputten worden daar toegepast waar beide meetvormen worden vereist door het waterschap.

Meetputten

SERIE MP 10000

Productomschrijving

ESEP gewapend betonnen geprefabriceerde meetput, serie MP, voorzien van uitneembaar RVS 304 duik- en meetschot met genormaliseerde THOMSON V-NOTCH, afgedekt door roestwerend behandelde plaatstalen afdekking geschikt voor een belasting van max. 15 kN of 125 kN volgens NEN-EN 124. De toevoerleiding moet minimaal over 1 meter horizontaal en constant van diameter worden aangelegd.
Afhankelijk van de uitvoering van het meetschot kunnen diverse capaciteiten gemeten worden. De meetput is ook compleet in staal of RVS uit te voeren.

Downloads

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken