Print Friendly, PDF & Email

Toepassingsgebied

Vetafscheiders en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast bij keukens voor bedrijfsmatige bereiding van warme spijzen zoals bij hotels, restaurants, bedrijfskantines, bejaardencentra, ziekenhuizen e.d. Ook dienen ze te worden toegepast bij bedrijven waar plantaardige en/of dierlijke vetten vrijkomen in de afvalwaterstroom zoals slagerijen, visverwerkers, bakkerijen e.d.

Vetafscheiders-beton

VOOR PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE OLIËN EN VETTEN

Productomschrijving

ESEP gewapend betonnen voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, met geïntegreerd slibvanggedeelte, serie KVI 4000.
De vetafscheider kan tevens voorzien worden van een vetlaagdikte- en/of hoog niveaualarmeringssysteem waardoor u een tijdige melding krijgt dat de vetafscheider zijn opslagcapaciteit heeft bereikt.
De integrale vetafscheiders zijn standaard verkrijgbaar in de capaciteiten 2, 4, 7, 10, 15, 20, 25 en 30 l/s. Ook afzonderlijke slibvangputten en vetafscheiders zijn verkrijgbaar. Grotere/kleinere capaciteiten op aanvraag.
De betonnen afdekplaat is reeds vloeistofdicht voorgemonteerd op de onderbak zodat het als één compleet geheel geleverd wordt ofwel middels een vloeistofdichte rubberdichting.

Kwaliteit

Inwendig bekleed met ingestorte HDPE lining, getest door KIWA tegen weerstand chemicaliën volgens NEN-EN 1825 – BRL 5252. Geconstrueerd, berekend tegen opdrijven en statische belastingen conform NEN-EN 1825 – BRL 5252, beton kwaliteit NEN-EN 206 en NEN-EN 8005 minimaal C35/45 milieuklasse XA3. Mangat afdekking gietijzer-beton combinatie volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN of klasse D 400 kN wieldruk.

Downloads

Folder
Productbladen
Gebruikers en Installatiehandleiding

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken