Print Friendly, PDF & Email

Toepassingsgebied

Gewapend betonnen multifunctionele put. Kan gebruikt worden als controleput, meetput, pompput, ontspanningsput enz. Controle/monsternameputten worden veelal verplicht gesteld te plaatsen achter een olie- of vetafscheider i.v.m. eventuele controle op het effluent. Tevens kunnen zij dienst doen als inspectiemogelijkheid in rioleringssystemen.

Controleputten-beton

CONTROLE/MONSTERNAMEPUT

Productomschrijving

ESEP gewapend betonnen put, series P 20000 en PP 20000, en “controle/monsternameput”, series K 20000 en KK 20000. Serie PP 20000 is voorzien van betonnen dekplaat. Mangat afdekking gietijzeren deksel volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN of gietijzer-beton combinatie klasse D 400 kN wieldruk.
De controle/monsternameputten zijn uit te voeren met diverse aansluitdiameters zodat ze passend gemaakt kunnen worden achter alle typen afscheiders. M.b.v. standaard opzetstukken verkrijgbaar in diverse hoogten is het zeer eenvoudig om de deksel op maaiveldhoogte te kunnen stellen zodat een perfecte aansluiting achter de afscheider bewerkstelligd kan worden.

Kwaliteit

Betonkwaliteit conform NEN-EN 206- 1 en NEN 8005, minimaal B45 milieuklasse XA3. Wanddikte series P 20000 en PP 20000 minimaal 100 mm. Optioneel ook te voorzien van stekeinden. Meerdere aansluitingen mogelijk op elke gewenste positie.

Downloads

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken