Print Friendly, PDF & Email

Toepassingsgebied

Vetafscheiders en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast bij keukens voor bedrijfsmatige bereiding van warme spijzen zoals bij hotels, restaurants, bedrijfskantines, bejaardencentra, ziekenhuizen e.d. Ook dienen ze te worden toegepast bij bedrijven waar plantaardige en/of dierlijke vetten vrijkomen in de afvalwaterstroom zoals slagerijen, visverwerkers, bakkerijen e.d.

HDPE vetafscheider

VOOR PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE OLIËN EN VETTEN

Productomschrijving

ESEP HDPE integrale vetafscheider voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten conform de EU norm NEN-EN 1825, met geïntegreerd slibvanggedeelte en optionele afzuigleidingen. Series KPE.VI 4000 BG en PE.VI 4000 BG voor plaatsing bovengronds. Voorzien van CE-keur.

Standaard verkrijgbaar in de capaciteiten 0.7, 2, 4, 7 en 10 l/s. Grotere of kleinere capaciteiten en maatwerk op aanvraag.

De vetafscheiders kunnen worden voorzien van een vetlaagdikte- en/of hoog niveau-alarmeringssysteem waardoor u een tijdige melding krijgt dat de vetafscheider zijn opslagcapaciteit heeft bereikt. Ook worden de vetafscheiders veelal gecombineerd met een PVC/ HDPE controle-monsternameput.

Kwaliteit

Afdekking in de vorm van snelspansluiting of sterknoppen met rubberafdichting voor plaatsing boven de grond.
Geconstrueerd, berekend en gedimensioneerd volgens NEN-EN 1825 – BRL 5257. HDPE is bijzonder goed resistent tegen afvalwater verontreinigd met vetzuren (geen corrosie).

Downloads

Folder
Productbladen
Gebruikers en Installatiehandleiding

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken