Print Friendly, PDF & Email

Toepassingsgebied

Controle/monsternameputten worden veelal verplicht gesteld te plaatsen achter een olie- of vetafscheider i.v.m. eventuele controle op het effluent. Tevens kunnen zij dienst doen als inspectiemogelijkheid in rioleringssystemen.

HDPE controleput_thumb

CONTROLEPUT HDPE

Productomschrijving

ESEP “controle/monsternameput”, serie KU 21000 van PVC en serie PE 21000 van HDPE. PE 21000 en KU 21000 geschikt voor plaatsing in de grond, PE 21000 BG geschikt voor vrije opstelling in een vorstvrije omgeving. Afgedekt door gietijzeren rand met deksel geschikt voor een belasting van 125 kN.
De controle/monsternameputten zijn verkrijgbaar met diverse aansluitdiameters zodat ze passend gemaakt kunnen worden achter alle typen afscheiders. De hoogte van de schacht is bij plaatsing in te korten zodat de deksel op maaiveldhoogte is te stellen. Hierdoor kan een perfecte aansluiting achter de afscheider bewerkstelligd worden.

Kwaliteit

Duurzame HDPE/PVC behuizing. Zeer gering verval zodat de controleputten ook in bestaande rioleringssystemen toegepast kunnen worden. Eenvoudig aan te sluiten door spie einden of rubber manchet.

Downloads

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken