Toepassingsgebied

Lamellen afscheiders worden toegepast voor de behandeling van grote regenwater debieten en/of de run-off van relatief grote verharde oppervlakken. Het te behandelen afvalwater stroomt door het lamellen pakket en verkrijgt zodoende een rustige stroming waarbij ook kleine deeltjes de kans krijgen te bezinken.

Lamellen Afscheider

LAMELLEN AFSCHEIDER

Productomschrijving

ESEP gewapend betonnen “Lamellen Afscheider” voor licht minerale vloeistoffen met of zonder geintegreerd slibvanggedeelte,  Optioneel bekleed met ingestorte HDPE lining, getest door KIWA tegen weerstand chemicaliën volgens NEN 7089 – BRL 5251. Geconstrueerd, berekend tegen opdrijven en statische belastingen conform NEN 7089 – BRL 5251, beton kwaliteit NEN 5950 minimaal B45 milieuklasse 5d. Mangat afdekking gietijzer-beton combinatie volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN of klasse D 400 kN wieldruk.

 

 

Productbladen

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken