ziekenhuis_temp

Bij afvalwaterstromen in de levensmiddelenindustrie, horeca, scholen, ziekenhuizen en slagerijen is bijna altijd sprake van vethoudend afvalwater. De primaire stap om dit vet uit het water te verwijderen is middels een vetafscheider.

 

Vetafscheiders en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast bij keukens voor bedrijfsmatige bereiding van warme spijzen zoals bij hotels, restaurants, bedrijfskantines, verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Ook dienen ze te worden toegepast bij bedrijven waar plantaardige en dierlijke vetten vrijkomen in de afvalwaterstroom zoals slagerijen, bakkerijen en visverwerkers.

 

Volgens het activiteitenbesluit dient een vetafscheider te worden toegepast  in de volgende situaties:

  • Bij bereiden van voedingsmiddelen (art. 3.131)
  • Bij het slachten van dieren (art. 3.134)
  • Bij inwendig reinigen en ontsmetten van vrachtwagens en andere transportmiddelen waarin vlees onverpakt is vervoerd (artikel 4.104a)

 

Een vetafscheider is daarom van toepassing bij het merendeel van de genoemde inrichtingen. Bij de keuze van de juiste vetafscheider is van belang dat deze voldoet aan de Europese norm voor vetafscheiders: de NEN-EN 1825. Enkel vetafscheiders die voldoen aan deze norm mogen worden toegepast. Een tweede belangrijk criterium is de bepaling van de juiste benodigde capaciteit conform dezelfde norm. Tot slot is goed en tijdig onderhoud  van belang. Deze drie punten zullen bij controle door het bevoegd gezag worden bekeken.

 

ESEP levert een uitgebreid aanbod vetafscheiders zowel in beton als HDPE. Door onze eigen productie en ontwerp zijn wij bovendien uitstekend in staat om zeer snel afscheiders op maat te maken, uiteraard volledig volgens de geldende norm met een correcte capaciteitsberekening.

 

De ESEP systemen kenmerken zich door een doordachte werking waardoor een juiste balans tussen werking, footprint en investering wordt bereikt.

 

Na de vetafscheider, die bijna altijd als primaire eerste zuiveringsstap wordt ingezet, bestaan mogelijkheden om het water verder te behandelen door bijvoorbeeld zeven, filteren, of een fysisch-chemische behandeling.

 

Ook afwatering en beheersing van (afval) water middels draingoten, RVS lijngoten en pompinstallaties behoren tot de mogelijkheden.

 

Neem contact op voor meer informatie en vrijblijvend advies.

Typische producten

Vetafscheiders beton
Vetafscheiders HDPE
RVS lijnafvoergoten
Vetafscheiders-beton

Vetafscheider worden toe-gepast waar bedrijfsmatig warme

HDPE Vetafscheider2_thumb

Vetafscheider worden toe-gepast waar bedrijfsmatig warme

Lijnafvoergoten

RVS lijngoten worden veelal toegepast in de voedings-warenindus-

spijzen worden bereid of waar plantaardige of dierlijke vetten vrijkomen in de afvalwater-stroom

spijzen worden bereid of waar plantaardige of dierlijke vetten vrijkomen in de afvalwater-stroom

trie, algemene industrie, slagerijen, natte ruimtes en supermarkten.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken