gemeentelijk

Waterbeheersing is een steeds actueler thema binnen het ontwerp en onderhoud van rioleringssystemen en gemeentelijke waterzuiveringen. De combinatie van steeds vaker en intensiever optredende regenbuien met tegelijkertijd een toename van verharde niet-infiltrerende oppervlakten maakt dat bestaande rioleringen steeds vaker leiden tot wateroverlast. Vaak ontstaat de wateroverlast door overbelaste rioleringen. Door de waterstromen beter te beheersen en te voorkomen dat de maximale afvoercapaciteit van de riolering wordt overschreden kan veel wateroverlast worden voorkomen.

 

ESEP biedt een uitgebreid programma aan wervelventielen, debietbegrenzers, afsluiters en terugslagkleppen die deze (afval)waterstromen kunnen reguleren. Deze systemen zijn ontwikkeld om langdurig in rioleringssystemen te worden geplaatst. Door toepassing van deze producten, ook in bestaande rioleringen, kan bepaald worden waar het water bij overbelasting van de riolering wél veilig kan overstorten.

 

Een veel toegepaste oplossing is het ESEP wervelventiel waarbij afvalwater wordt beperkt tot een maximale capaciteit, zonder gebruik te maken van bewegende delen, knijpconstructies of elektriciteit. Ook als bescherming van waterzuiveringen om te voorkomen dat de maximale toevoercapaciteit wordt overschreden biedt dit product goede oplossingen.

 

Neem contact op voor meer informatie en vrijblijvend advies.

Gerelateerde producten

Wervelventielen
Spindelafsluiters
Terugslagkleppen
cy cycloon

Het wervel-ventiel is uiterst geschikt als debietbegren-zer voor

Spindelafsluiters-HDPE

De dubbel-kerende spindelaf-sluiter wordt veelal toe-gepast t.b.v.

Terugslagkleppen-HDPE

De terugslag-klep wordt toegepast in oppervlakte-water, riolen, afvoer-

bufferbekkens, overstort-bekkens, gecombineerde en regenwater rioolstelsels, industriële lozing, open watergangen

oppervlaktewater, riolen en andere agressieve milieus waar een afsluiter is benodigd.

systemen met een pompstation en andere agressieve milieus waar eventueel terugstroming voorkomen dient te worden.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken