ESEP ontwateringscontainer voor boorslib en bentoniet

Voor het ontwateren van bentoniet, boorslib en vaste vervuilende delen zoals zand, stenen en andere afvalstoffen heeft ESEP de ESEP ontwateringscontainers ontwikkeld. Deze milieuvriendelijke ontwateringscontainers zorgen doormiddel van een energiezuinig bezinkingsproces dat vuil en andere restdeeltjes onttrokken worden aan het slib. Hierdoor wordt het water en vuil gescheiden van elkaar.

 

Het slib wordt op een innovatieve manier ontwaterd door het slib in de ontwateringscontainer te gieten. Hier kan het slib eventueel met toevoeging van flocculant bezinken waardoor het water via de zeefdoek en de geperforeerde plaat aan het slib onttrokken kan worden. Om verstopping van de filtermechanismes te voorkomen wordt de plaat eens in de zoveel tijd in trilling gebracht. Doordat dit trilmechanisme enkel eens in de zoveel tijd afgaat en de rest van het ontwateren doormiddel van bezinking en zwaartekracht wordt gedaan, zorgt dit ervoor dat het een erg economische manier van ontwatering is. Het zelf scheiden met deze ontwateringscontainer bespaart aanzienlijk in de lozingskosten. Zie onderstaande video voor een visuele weergave van het proces.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken