ESEP Milieutechniek BV introduceert regenwater-hergebruik-systeem

Voor toepassingen bij wasmachines, toilet–spoelingen, het wassen van auto’s en andere schoonmaakactiviteiten of het sproeien van de tuin is het niet nodig om duur drinkwater te gebruiken. Hiervoor kan gebufferd regenwater aangewend worden. Het schaarser wordende grondwater kan dan gereserveerd worden voor drinkwatertoepassingen.
Het waterbeleid van de toekomst is er dan ook steeds meer op gericht om de schaarse waterbronnen efficiënter te gaan beheren en om problemen als verdroging te bestrijden. Het opstellen van een duurzaam watervoorzieningsbeleid wordt dan ook steeds actueler.
Omdat onze natuurlijke waterhuishouding onder meer door het oppompen van grondwater verstoord raakt en er goede alternatieven zijn heeft ESEP Milieutechniek BV geïnvesteerd in de ontwikkeling van een regenwater-hergebruik-systeem.

 

Voor meer informatie en een beschrijving van dit systeem klik hier.

 

Stads--en-regenwatersysteem

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken