Print Friendly, PDF & Email
12320492_m

Waterbehandeling vóór lozing op de gemeentelijke riolering of oppervlaktewater is een actueel thema binnen de industrie en utiliteitsbouw. Er is immers een wettelijke verplichting om een olieafscheider conform de NEN-EN 858  of andere voorziening te plaatsen daar waar bedrijfsmatig minerale vloeistoffen, vaste stoffen e.d. in riolering of oppervlaktewater terecht kunnen komen.

 

Daar waar lozing op oppervlaktewater dient plaats te vinden kunnen afscheiders worden uitgerust met speciale voorzieningen zoals een coalescentiefilter om het rendement van afscheiding te verhogen. Na deze eerste stap van waterzuivering bestaan mogelijkheden om het water verder te behandelen door bijvoorbeeld zeven, filteren of een fysisch-chemische behandeling.

 

ESEP heeft uitgebreide ervaring met afscheidersystemen en filtratie voor waterbehandeling. Zo kunnen wij aan de hand van de toegepaste installatie de juiste capaciteitsberekening volgens de NEN-EN 858 overleggen waardoor u bij controle door het bevoegd gezag voldoet aan de richtlijnen.

 

Ook afwatering en beheersing van (afval) water middels draingoten en pompinstallaties behoren tot de mogelijkheden.

 

De ESEP systemen kenmerken zich door een doordachte werking waardoor een juiste balans tussen rendement, footprint en investering wordt bereikt.

 

Neem contact op voor meer informatie en vrijblijvend advies.

Gerelateerde producten

Coalescentieafscheiders
Pompputten
Draingoten
Coalescentieafscheiders

Coalescentie- afscheiders en slibvang- putten worden veelvuldig

Pompputten-beton

Pompinstalla- ties worden daar toe- gepast waar (vervuild) water niet

Draingoot 1

Draingoten worden gebruikt voor het afvoeren van (vervuild) water. De 

toegepast bij bedrijfslocaties waar lichte minerale vloeistoffen vrij kunnen komen. Een coalescentiefilterpakket dient toegepast te worden wanneer effluent geloosd wordt op het oppervlaktewater of een extra hoog rendement gewenst is.

onder vrij verval weg kan stromen en naar hoger gelegen afvoerstelsels opgebracht dient te worden.

robuuste constructie en grote sterkte maakt de draingoot bijzonder geschikt voor middelmatige tot intensieve zware verkeersbelasting.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken