Print Friendly, PDF & Email
Carwash – Oplossing

Waterbehandeling vóór lozing op de gemeentelijke riolering of waterhergebruik is een actueel thema binnen de automotive en carwash sector. Naast de wettelijke verplichting om een olieafscheider conform de NEN-EN 858 te plaatsen is het vaak ook interessant om waterrecycling of gebruik van osmosewater te overwegen.

 

ESEP heeft uitgebreide ervaring met afscheidersystemen voor waterbehandeling of hergebruik. Zo kunnen wij aan de hand van de toegepaste installatie de juiste capaciteitsberekening volgens de NEN-EN 858 overleggen waardoor u bij controle door het bevoegd gezag voldoet aan de richtlijnen.

 

Door combinatie van verscheidene zuiveringstechnieken kan afvalwater tot 95% worden hergebruikt. Ook afwatering en beheersing van (afval) water middels debietbegrenzers, draingoten en pompinstallaties behoren tot de mogelijkheden.

 

De ESEP systemen kenmerken zich door een doordachte werking waardoor een juiste balans tussen rendement, footprint en investering wordt bereikt.

 

Neem contact op voor meer informatie en vrijblijvend advies.

Gerelateerde producten

Olieafscheiders
Waswater recyclingsystemen
Pompinstallaties
olieafscheider beton

Olieafschei-ders worden toegepast daar waar lichte

Waswater-recyclingsystemen

Waswater recyclingsys- temen worden veelal toegepast

Pompputten-beton

Pompinstal-laties worden daar toe-gepast waar (vervuild)

minerale vloeistoffen vrij kunnen komen.

bij wasstraten om op watergebruik te besparen.

water niet onder vrij verval weg kan stromen en naar hoger gelegen afvoerstelsels opgebracht dient te worden.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken