XTRA-DROOGTE-AKKERBOUW

In het buitengebied is waterbehandeling vóór lozing op de gemeentelijke riolering of oppervlaktewater een belangrijke factor binnen de agrarische sector en woningbouw. Er is immers vaak een wettelijke verplichting om een septic tank, IBA (Individuele Behandeling Afvalwater), infiltratie of regenwaterhergebruik voorziening te installeren.

 

Daar waar lozing op oppervlaktewater plaats dient te vinden kunnen speciale hoogwaardige afvalwaterzuiveringsinstallaties zoals IBA’s klasse II, IIIA en IIIB worden toegepast om vervuild water volgens Europese norm op oppervlaktewater te kunnen lozen.

 

ESEP heeft uitgebreide ervaring met deze zuiveringssystemen en infiltratie na waterbehandeling. Na een initiële inventarisatie en capaciteitsberekening wordt de best passende oplossing voorgesteld.

 

Ook behandeling en beheersing van (afval) water middels draingoten, afsluiters, terugslagkleppen en pompinstallaties behoren tot de mogelijkheden.

 

De ESEP systemen kenmerken zich door een doordachte werking waardoor een juiste balans tussen rendement, footprint en investering wordt bereikt.

 

Neem contact op voor meer informatie en vrijblijvend advies.

Gerelateerde producten

Septictanks
IBA’s
Zeefbocht
Septictanks

Een IBA klasse I is bedoeld voor de zuivering van huishoudelijk

IBA’S

Het IBA klasse II afvalwater- zuiverings- station is bedoeld voor

zeefbochten

Zeefbochten worden overal toegepast waar redelijk

afvalwater op de plaatsen waar geen hogere zuiveringsgraad dan klasse I is vereist.

de zuivering van afvalwater waar geen aansluiting op gemeentelijke riolering mogelijk is

grove deeltjes (groter dan 0,25 mm) uit een (afval)waterstroom gehaald dienen te worden

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken